Distrikstrådet

Et distriktsråd for et område er en valgt bestyrelse, der har til opgave at stikke fingeren i jorden og finde ud af, hvilke muligheder der er for at gøre området bedre og mere attraktivt. Distriktsrådet forsøger at nedsætte arbejdsgrupper, der arbejder videre med de forskellige emner. Distriktsrådet kan afholde orienterende møder med kommunalpolitikere - i dette tilfælde Syddjurs Kommune.

Distriktsrådet er lokalområdets talerør og stemme i byrådet samt over for administrationen i Syddjurs kommune.
Der er blevet længere mellem lokalpolitikerne, som kan fremlægge en sag fra lokalområdet i Byrådssalen, og lokalområdet kan opleve mangel på nærhed og risiko for at blive glemt.
Distriktsrådet kan formidle lokalområdets holdninger til emner, som berører få eller alle borgere, på baggrund af diskussioner og debat, hvor man finder frem til de forskellige holdninger eller eventuelt en fælles holdning.
Distriktsrådet kan på den måde bidrage til, at lokalområderne styrkes.

Hvem er med i distriktsrådet?

Distriktsrådet består af repræsentanter for alle lokalområdets aktører, der er interesseret i lokalområdet. Det vil sige foreninger, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner bosiddende i Thorsager skoledistrikt.

 

Hvilke opgaver kan et distriktsråd tage sig af?

Distriktsrådet møder op, når der er behov for lokalområdets stemme Og når der er behov for gensidig erfaringsudveksling eller idéudvikling. Det kan være relevant at diskutere spørgsmål som:

• Hvad har betydning for at vi bor her?

• Hvad mener vi er unikt for vores lokalområde?

• Hvad vil vi gerne bevare og værne om i vores lokalområde?

• Hvad vil vi gerne have vores lokalområde er kendt for?

Distriktsrådet kan inddrages som lokalområdets "stemme" over for kommunen og andre offentlige myndigheder i forbindelse med konkrete opgaver, f.eks. ved:

• Udarbejdelse af lokalplan

• Kortlægning af lokalområdets udviklingspotentiale

• Udarbejdelse af lokal udviklingsstrategi

• Udarbejdelse af kommuneplan


Lokal identitetsdannelse

Distriktsrådet kan være med til at styrke den lokale identitet ved at være bevidst om at styrke værdierne i området. For at fremme den lokale identitetsdannelse og kultur kan distriktsrådet ansøge kommunen om midler til at gennemføre konkrete initiativer, aktiviteter og tilbud.
Distriktsrådet kan også formidle ansøgninger til eksempelvis LAG-Djursland.

Nedsættelse af arbejdsgrupper

Distriktsrådet har nedsat adskillige arbejdsgrupper, der arbejder videre med forskellige emner. Herunder kan nævnes Kulturgruppen, Trinbrætsgruppen, Trafikgruppen mm. Læs mere her

Går du med en god idé, der kan gøre Thorsager til en endnu bedre by?
-så kontakt endelig én fra distriktsrådet